Tsantali Kanenas Rose 750ml Odyssey, Rhapsody i, vs 104-566